3-4-vuotiaat lapset osallistuvat 30 minuutin mittaisille tunneille vanhempiensa kanssa. Itsenäisesti osallistuvien 4-5-vuotiaiden tunnit ovat 45 minuutin mittaisia. Leikkiryhmissä harjoitellaan yhteistoimintaa, ja sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyviä keskeisiä arvoja ovat vastavuoroisuus, toisten kunnioittaminen, huomioiminen, kannustaminen ja erilaisuuden hyväksyminen. Leikkiryhmissä jatketaan perheryhmissä aloitettua musiikillisten valmiuksien, perustietojen sekä laulu- ja leikkivaraston kartuttamista.

Leikkiryhmien työskentelytavoista olennaisimmat ovat liikkuminen, laulaminen, soittaminen ja kuunteleminen. Leikkiryhmien opetuksessa korostuu myös taiteen perusopetuksen tavoitteisiin kirjattu taiteidenvälisyys: esimerkiksi piirtäminen, maalaus, askartelu ja nukketeatteri tukevat tuntien moninaisia teemoja ja musiikillisten asioiden elämyksellistä, kokonaisvaltaista oppimista.

Tunnelmalliset, sekä perinteiset että yhdessä luodut uudet (sadutus) musiikkisadut houkuttelevat lapsia rikkaaseen improvisointiin ja itsenäiseen tulkintaan: satuihin keksitään ja yhdistetään soittimia, äänitehosteita, lauluja, tansseja ja yksinkertaisia koreografioita. Tavoitteena onkin innostaa ja rohkaista lapsia sekä tarjota myönteisiä kokemuksia musiikista. Yhteismusisoinnissa onnistumisen elämyksiä taas tavoitellaan harmonisen lopputuloksen kautta.

Oppilaita ohjataan terveeseen ja puhtaaseen äänenkäyttöön laulamalla helppoja, aluksi vain muutaman säveltason laajuisia melodioita. Opetus syvenee asteittain ja siihen sisältyy runsaasti kertausta. Sisäistä kuuloa (musiikillista muistia) kehitetään: lapset pystyvät kuulemaan mielessään melodioita ja toistamaan ne laulaen. He tunnistavat myös perussykkeen, yksinkertaisia (sana)rytmejä sekä tempon ja dynamiikan eroja. Ylipäätään musiikin eri elementit - rytmi, muoto, harmonia, melodia, dynamiikka ja sointiväri - tulevat kaikki tutuiksi leikkien ja satujen yhteydessä. Keho- ja ympäristösoitinten lisäksi tunneilla käytetään yleisimpiä rytmi-, melodia- ja efektisoittimia.

Leikkiryhmäläiset nauttivat jo tuntien teemoihin liittyvien helpohkojen harjoitusmonisteiden tekemisestä. Jokelan musiikkileikkikoulussa lapset saavat tehtävien säilyttämistä, järjestämistä ja kuljettamista varten kansion. Opettaja antaa heille säännöllisesti myös tuntien teemoihin liittyviä tarroja.

Leikkiryhmät, 3-5-vuotiaat