Soitinryhmäopetusta annetaan 5-7-vuotiaille lapsille. 5-6-vuotiaiden henkilökohtaisena instrumenttina on 5-kielinen kantele, 6-7-vuotiaat soittavat kanteleen lisäksi omaa nokkahuilua.

Kerran viikossa kokoontuvat, 45 minuuttia kerrallaan kestävät soitinryhmät tarjoavat iloa ja elämyksellistä virkistystä sekä turvallista jatkuvuutta 5-vuotiaiden ja esikouluikäisten arkeen. Pienryhmät vahvistavat lasten sosiaalisia taitoja ja itsetuntoa. Tunneille pyritään luomaan ikäryhmän erityistarpeet ja kiinnostuksen kohteet huomioiva, keskusteleva ja pohdiskeleva ilmapiiri. Soitinryhmissä syvennetään myös lapsen henkilökohtaista musiikkisuhdetta ja -harrastusta.

Lasten musiikillisten valmiuksien, perustietojen ja -taitojen sekä laulu- ja leikkivaraston kartuttamista jatketaan edelleen. Opetus syvenee asteittain ja siihen sisältyy runsaasti kertausta.

Musiikkileikkikoulun työskentelytavoista soitinryhmissä painottuu eniten soittaminen, mutta esimerkkiksi riemukkaat, kekseliäisiin ja jännittäviin teemoihin yhdistetyt liikuntaleikit värittävät tunteja ja rentouttavat osallistujia edelleen. Tunnit edellyttävät kuitenkin aikaisempaa enemmän keskittymistä ja syventymistä opeteltaviin asioihin.

Lapset saavat helppoja soitto- ja laululäksyjä, joiden tekemiseen voivat osallistua myös heidän vanhempansa ja sisaruksensa. Tämä tukee osaltaan kodin ja musiikkileikkikoulun välistä vuorovaikutusta. Vaikka lapset käyvät tunneilla pääsääntöisesti itsenäisesti, vanhemmat osallistuvat lisäksi kaksi kertaa lukukaudessa järjestettäville yhteismusisointitunneille.

Soitinryhmät, 5-7-vuotiaat