Ryhmätiedot
Perustiedot
Uudet oppilaat ilmoittautuvat ryhmiin pääsääntöisesti huhti- ja elokuun välisenä aikana ja marras-tammikuussa. Vapaita paikkoja voidaan täyttää myös muina aikoina. Ilmoittautumalla ennen lukukauden alkamista varmistatte paikkanne toivomassanne ryhmässä. Harrastusta jatkavat muskarilaiset eivät ilmoittaudu uudelleen lukukauden tai -vuoden vaihtuessa.

Musiikkileikkikouluun ilmoittaudutaan kirjallisesti tällä  sivulla olevalla sähköisellä lomakkeella. Lähetämme sitovan vahvistuksen oppilaspaikasta sähköpostilla viimeistään yhden viikon kuluessa ilmoittautumisesta.

Täytämme vapaat paikat ilmoittautumisjärjestyksessä. Jos tietyssä ryhmässä ei ole vapaita paikkoja, siihen ilmoittautuneet voivat päästä myöhemmin mukaan varapaikalta.

Ilmoittautumisen peruuttamisesta tai harrastuksen lopettamisesta lukukauden tai -vuoden aikana tai niiden lopussa tulee aina ilmoittaa viipymättä kirjallisesti, joko sähköisellä lomakkeella tai sähköpostilla osoitteeseen info@jokelanmusiikkileikkikoulu.com. Emme ota vastaan suullisia peruutus-, keskeyttämis- ja lopettamisilmoituksia. Jos ilmoitusta ei ole tehty asianmukaisesti ja/tai ajallaan, lukukausimaksu on suoritettava ohjeen mukaisesti harrastuksen aloittamatta jättämisestä tai keskeyttämisestä huolimatta.

Ilmoittautuminen