Vauvaryhmä (2-11 kk)

Vauvaryhmä on tarkoitettu ensisijaisesti sellaisille lapsille, jotka eivät vielä kävele lukukauden tai -vuoden alussa. Lasten varhaisin aloitusikä on noin kaksi kuukautta. Kerran viikossa kokoontuva ryhmä kestää kerrallaan 30 minuuttia. Vanhempien lisäksi musiikki- ja leikkihetkiin voivat osallistua myös muut läheiset sukulaiset.

Vauvaryhmään pyritään luomaan rentouttava ja turvallinen ilmapiiri,  jossa osallistujat voivat tutustua ja tottua toisiinsa, kokea kuuluvansa mukaan ja jakaa kokemuksiaan. Koska pieni lapsi pitää vanhan kertauksesta ja tutuista rutiineista, tuntien rakenne ja koostumus, varsinkin alku- ja loppuohjelmat, ovat varsin samanlaisia. Tunteihin sisältyy myös rentoutushetkiä, esimerkiksi vauvahierontaa tai kehtolauluja.

Ryhmän erityisenä tavoitteena on edistää lapsen ja aikuisen kommunikaatiota ja hyvinvointia, auttaa heitä iloitsemaan toisistaan. Oman äidin tai isän lauluäänellä ja äänenvärillä on vauvaa rauhoittava vaikutus, ja muskarissa yritetäänkin rohkaista vanhempia laulamaan perinteisiä ja uusia lastenlauluja myös kotona, perheen yhteisissä arkitilanteissa.

Musiikkiin yhdistetty tanssittaminen, hypittäminen, köröttely, heijaaminen, jalkojen liikuttaminen ja käsien taputtaminen auttavat vanhempia kommunikoimaan vauvojensa kanssa myös liikkeen avulla. Isompia vauvoja rohkaistaan liikkumaan itsenäisesti ja jäljittelemään aikuisia.

Musiikin perussykkeen kokemiseen (tasainen rytmitys) ohjaavat ja lasten kielellistä kehitystä tukevat muskarissa laulujen ohella myös rytmikkäät lorut. Opettaja säestää lauluja kanteleella, jonka heleä ääni herkistää vauvojen kuuloaistia erottamaan musiikin eri sävyjä ja värejä. Leikkeihin yhdistetyt kehosoittimet yhdessä erilaisten rytmisoitinten kanssa opettavat vauvalle erilaisia ääniä, tuottavat positiivisen elämyksen musiikista ja tutustuttavat häntä vähitellen omaan kehoonsa. Pieniä ja isoja osallistujia virkistävät myös riemukkaat leikkihetket käsinukkejen, värikkäiden pallojen, huivien ja muun rekvisiitan kanssa.