Kerrallaan 30 minuuttia kestävissä ryhmissä tarjotaan yhdistäviä musiikillisia elämyksiä 1-3-vuotiaille lapsille, heidän vanhemmilleen ja lähisukulaisilleen. Muiden lasten ja aikuisten kanssa harjoitellaan ryhmätoimintaa ja vuorottelua laulamisessa, soittamisessa, liikkumisessa ja rentoutuksissa.  Vanhemmille ja lapsille siirretään tietoja perinneleikeistä ja  -lauluista, mutta edistetään myös uudemman lastenmusiikkikulttuurin leviämistä.

Perheryhmien opetus on tavoitteellista, ja jokaisella tunnilla on oma teemansa. Toisaalta opetussisältöä värittävät tarinat jatkuvat aina saumattomasti seuraavilla kerroilla ja helpottavat näin osallistujien eläytymistä. Uusia lauluja ja loruja leikkiliikkeineen toistetaan peräkkäisillä tunneilla, jotta ne omaksuttaisiin mahdollisimman hyvin. Niin ikään tuntien suhteellisen samanlaisena kerrasta toiseen pysyttelevä rakenne luo lasten kaipaamaa tuttua ja turvallista ilmapiiriä.

Muskarissa opitut laulut ja leikit, lasten ja vanhempien yhteisesti jakamat myönteiset mielikuvat, siirtyvät palvelemaan ja helpottamaan perheiden hankaliakin arkitilanteita. Tunneilla harjoitellaan kauniita ja huomaavaisia käytöstapoja, oman vuoron odottamista sekä soittimien vastaanottamista, niistä luopumista ja paikoilleen asettamista. Lasten keskittymiskykyä harjaannutetaan muun muassa lyhyiden kuuntelutuokioiden avulla. Keskittyneestä kuuntelusta muodostuu esteettinen tapa ja lapset oppivat odottamaan erilaisia esityksiä. Lasta ohjataan ja rohkaistaan omaan tulkintaan yksinkertaisessa soitossa (keho- ja rytmisoittimet) ja helpoissa lauluissa (esimerkiksi eläinten ja liikennevälineiden äänet laululeikkien yhteydessä sekä improvisaatiot päivän tapahtumista, toiminnoista ja elämyksistä).

Perussykkeen hahmottamista vahvistetaan loruin, rummuttamalla, taputtelemalla, naputtelemalla, tömistämällä ja koputtamalla. Lapsi saa kokemuksia musiikillisista käsitepareista (hiljainen-voimakas,  pehmeä-terävä, korkea-matala, kolmijakoinen-tasajakoinen musiikki jne) sekä eläytyy musiikin muotokieleen ja harmoniaan. Hänet totutetaan laulamaan puhtaasti mutta samalla myös persoonallisesti ja eläytyen. Lapsen kuuloon perustuva erottelukyky harjaantuu, mikä vaikuttaa merkittävästi hänen kielelliseen kehitykseensä.

Perheryhmässä lapsi nauttii edelleen lauluista ja rytmikkäistä köröttelyistä aikuisen turvallisessa sylissä, mutta liikkeen- ja kehonhallinnan kehittyessä hän osallistuu myös itsenäisesti ja parin kanssa esimerkiksi kuvailevaan musiikkiliikuntaan (liikutaan perusrytmissä eri eläiminä). Elämyksellisesti, liikkein tutustutaan myös tasa- ja kolmijakoiseen rytmiin.

Leikeissä tutustutaan myös erilaisiin muotoihin, väreihin, materiaaleihin ja esineisiin. Mielikuvituksen ja sanavaraston kehittyessä satuihin aletaan eläytyä yhä kokonaisvaltaisemmin.

Perheryhmät, 1-3-vuotiaat