Musiikkileikkikoulu ei vastaa henkilö- tai materiaalivahingoista, jotka aiheutuvat tämän ohjeen ja/tai järjestyksestä ja turvallisuudesta ammattitaitoisesti huolehtivan opetusten kehotusten rikkomisesta.  Sääntöjen ja opettajan neuvojen noudattaminen on tärkeää myös tuntien viihtyisyyden ja varhaisiän musiikkikasvatuksen tavoitteiden toteutumisen kannalta.

Ennen muskarituntia

Lähiopetus


Muskaritunnille saavutaan ajoissa. Alle kouluikäisiä muskarilaisia ei saa jättää harhailemaan yksin opetupaikan pihalle tai sisätiloihin, vaan aikuisten on ehdottomasti saatettava lapset muskariluokkaan asti.

Osallistujat odottavat tunnin alkamista rauhallisesti varsinaisen muskaritilan ulkopuolella. Odotusaika voidaan käyttää vapaamuotoiseen yhdessäoloon, kuulumisten vaihtamiseen ja leikkiin toisten ryhmään osallistuvien lasten ja vanhempien kanssa.

Odotustilassa mahdollisesti olevia tavaroita ei saa rikkoa ja leikkivälineet on palautettava tunnin alettua alkuperäisille paikoilleen. Opetuspaikkakohtaisia ohjeita esimerkiksi kulkuporttien ja ovien sulkemisesta ja kenkien ja ulkovaatteiden riisumisesta niille osoitettuun paikkaan tulee noudattaa.

Turvallisuuden vuosi lapsilla tulisi olla liukumattomat sisätossut tai sukat. Leikki- ja soitinryhmäläisille olisi hyvä hankkia muskarikassi tai -reppu jalkineiden ja tehtäväkansion kuljettamista varten.

Varsinkin flunssa-aikoina kaikkien tulee pestä tai desinfioida kädet taudinaiheuttajien leviämisen estämiseksi. Opettajalla on mukanaan käsihuuhdetta. Leikki- ja soitinryhmiin osallistuvien lasten kannattaa käydä vessassa vanhemman kanssa, sillä koko ryhmän turvallisuudesta vastaavalla opettajalla ei ole aina mahdollisuutta valvoa pienten muskarilaisten vessakäyntejä.

Etäopetus

Tunneille osallistutaan älypuhelimella, tabletilla tai tietokoneella. Suosittelemme kahta jälkimmäistä vaihtoehtoa ja/tai laitteiden kytkemistä mahdollisuuksien mukaan televisioon.

Asennattehan puhelinten ja tablettien yhteyssovellukset ja testaattehan yhteyden muodostamisen ennen ensimmäistä tuntia.  Toimitamme  tarkemmat ohjeet  asennuksista ja yhteyden muodostamisesta ilmoittautumisen yhteydessä.

Internet-yhteyden lataus- ja lähetysnopeuksien tulee olla palveluntarjoajamme mukaan vähintään  megabitti sekunnissa (Mbps), mutta suosittelemme vaihtelujen vuoksi ja laadun varmistamiseksi  tiedonsiirtonopeuksiksi noin 3-5 megabittiä sekunnissa. Yhteyden siirto- nopeuden voi testata esimerkiksi täällä. Videokuvamme on HD-tasoista (720p, 60 fps).

Tutustukaa opettajan jakamiin soitinten ja muiden materiaalien askarteluohjeisiin Facebookissa tai  Instagramissa (näkyvät myös etusivulla) tai musiikkileikkikoulun työtilassa, jonne lähetämme linkin ilmoittautumisvahvistuksen mukana. Tulostakaa työtilasta myös leikki-, soitin- ja musiikkivalmennusryhmäläisen uusin tehtävämoniste ja varatkaa hänelle lyijykynä, pyyhekumi ja värikynät.

Liittykää tunnille ajoissa, odottakaa tarvittaessa mikrofoni ja kamera suljettuina edellisen tunnin päättymistä.

Muskaritunnilla

Muskariryhmiin voivat osallistua pääsääntöisesti vain niihin ilmoitetut lapset. Soittimia, leikkivälineitä ja istumapaikkoja on varattu lähiopetustunneille etukäteen tietty määrä. Ylimääräisten osallistujien opastaminen vie helposti aikaa ja huomiota, mikä vaikuttaa ryhmän varsinaisten jäsenten keskittymiseen ja viihtymiseen.

Etäopetukseen osallistuvat sulkevat mikrofoninsa yhteislaulujen ja -soiton aikana äänilatenssin vuoksi. Opettaja voi sulkea mikrofonit myös keskitetysti.

Perhe- ja etäopetuksessa tarvittaessa myös muissa ryhmissä vanhemmat vastaavat lastensa avustamisesta, tukemisesta, ohjaamisesta ja valvomisesta. Aikuisten tulisi osallistua lasten kanssa tuntien kaikkiin aktiviteetteihin ja innostaa pieniä muskarilaisia parhaansa mukaan tuntien juoneen heittäytymällä. Vanhempien keskittyminen muuhun kuin opetuksen seuraamiseen ja lastensa huomioimiseen heijastuu suoraan ja kielteisellä tavalla myös vanhempien muskarilaisten käyttäytymiseen ja eläytymiskykyyn.

Monissa liikunta- ja tanssileikeissä on tärkeää, että lapset otetaan joko syliin tai että heitä ohjataan kädestä kiinni pitäen. Pienten muskarilaisten ei tulisi turvallisuutensa vuoksi muutenkaan kuljeskella lähiopetustilassa toistuvasti omin päin muskaritunnin aikana. Jos lähiopetustilassa on lapsen uteliaisuutta herättäviä asioita, niihin voidaan tutustua erillisestä pyynnöstä ennen tuntia, sen jälkeen tai esimerkiksi musiikkiliikunnan yhteydessä. Etäopetukseenkin osallistuvien kannattaa mahdollisuuksien mukaan piilottaa  ylimääräiset, keskittymistä häiritsevät virikkeet.

Ohjatun liikunnan lisäsi muskarissa opetellaan olemaan pieniä hetkiä paikallaan ja keskittymään yhteen asiaan kerrallaan. Opetusvälineisiinkin tutustutaan ja niitä käytetään vain erillisten tuokioiden aikana. Ryhmissä totutellaan odottamaan omaa vuoroa, vastaanottamaan tavaroita, luopumaan niistä ja laittamaan ne takaisin omille paikoilleen. Soittimia ja leikkikaluja ei saa heitellä tai rikkoa tahallaan!

Tunteiden näyttäminen on sallittua ja tärkeää. Jos lapsen itku-, kiukku- tai uhmakohtaus jatkuu kuitenkin syliin ottamisesta  ja lohduttamisesta huolimatta pidempään, opettaja voi pyytää aikuista jatkamaan rauhoittelua odotustilassa tai sulkemaan mikrofonin hetkeksi. Tilanteen toistuessa useamman kerran lapsen tarpeista ja tunteista tulisi jutella myös opettajan kanssa. Varsinkin lähiopetukseen ensimmäisiä kertoja itsenäisesti osallistuvien leikkiryhmäläisten vanhempien olisi hyvä olla koko oppitunnin ajan odotustilassa siltä varalta, että lapsi tarvitsee yllättäen tukea ja turvaa omalta aikuiseltaan.

Muskaritunnin jälkeen

Lähiopetuksessa mahdolliset istuin- ja makuualustat palautetaan paikoilleen. Likaantuneet instrumentit, leikkivälineet ja istuimet puhdistetaan muita muskarilaisia varten. Opettajalla voi olla tätä varten erikseen puhdistusainetta ja käsipyyhekeitä. Tunnilta siirrytään rauhallisesti ja järjestyksessä odotustilaan tai (etäopetuksessa virtuaaliseen) kahvi- ja leikkihuoneeseen, jossa vanhemmat ja lapset voivat vielä jutella ja leikkiä hetken. Leikki- ja soitinryhmiin osallistuvat lapset tulee hakea ehdottomasti ajoissa oppitunneilta, sillä opettaja ei voi valvoa heitä seuraavaan tuntiin valmistautuessaan tai sen jo alettua. Huomaattehan, että opettaja ei aina ehdi vaihtaa ajatuksia muskaritunnin jälkeen.

Yhteydenpito

Ajankohtaisista asioista tiedotetaan aina musiikkileikkikoulun kotisivuston aloitussivulla. Musiikkileikkikoulu voi lähettää erillisiä tiedotteita myös tekstiviestillä tai sähköpostilla. Lisäksi opettaja voi jakaa paperitiedotteita oppitunneilla ja leikki- ja soitinryhmäläisten kansioihin. Huolehdittehan muuttuneiden yhteystietojenne ilmoittamisesta ajoissa sähköisellä lomakkeella.

Kaikissa opetukseen ja ryhmien toimintaan liittyvissä kysymyksissä kannattaa ottaa epäröimättä yhteys omaan opettajaan joko soittamalla tai sähköpostitse. Huomaattehan kuitenkin, että opettajat eivät voi vastata puheluihin oppituntien aikana.

Todistukset

Lapset saavat lukuvuoden lopussa todistuksen osallistumisestaan musiikkileikkikoulutunneille. Todistuksessa ilmoitetaan myös, milloin seuraavan lukuvuoden tunnit alkavat. Jos ette pääse osallistumaan viimeiselle lähiopetustunnille, todistus lähetetään erillisestä pyynnöstä  postitse. Vain etäopetukseen osallistuneet oppilaat saavat todistuksensa aina  postitse. Jaamme lähiopetukseen osallistuneille muskarilaisille syys- ja kevätlukukausien lopussa joulu- ja kevätjuhlapussit.

Toimintaohjeet